Tìm kiếm nhiều nhất:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đang tải...

Những trường kinh doanh nổi tiếng nhất nước Mỹ

Tạp chí Forbes của Mỹ vừa đưa ra danh sách 10 trường kinh doanh tốt nhất Mỹ dành cho các nhà lãnh đạo. Đứng đầu là Stanford Business School tại thành phố Stanford, bang California.


1 - Stanford Business School, tại Stanford, California. Khóa học: hai năm. Trường tư. Trang chủ: http://www.gsb.stanford.edu/2 - Dartmouth Business School tại Hanover, New Hampshire. Khóa học: hai năm. Trường tư. Trang chủ: http://www.tuck.dartmouth.edu/
3- Harvard Business School, tại Boston, Massachusetts. Khóa học: hai năm. Trường tư. Trang chủ: http://www.hbs.edu/4 - Chicago (Booth) Business School tại Chicago, Illinois. Khóa học: hai năm. Trường tư. Trang chủ: http://www.chicagogsb.edu/
  5 - Pennsylvania (Wharton) Business School tại Philadelphia, PA. Khóa học: hai năm. Trường tư. Trang chủ: http://www.wharton.upenn.edu/6 - Columbia Business School tại New York. Khóa học: hai năm. Trường tư. Trang chủ: http://www.gsb.columbia.edu/7 - Cornell (Johnson) Business School tại Ithaca, New Jork. Khóa học: hai năm. Trường tư. Trang chủ: http://www.johnson.cornell.edu/8 - Northwestern (Kellogg) Business School tại Evanston,Illinois. Khóa học một và hai năm. Trường tư. Trang chủ: http://www.kellogg.northwestern.edu/9 - Virginia (Darden) Business School tại Charlottesville, Virginia. Khóa học: hai năm. Trường công. Trang chủ: http://www.darden.edu/10 - Yale Business School tại New Haven, Connecticut. Khóa học: hai năm. Trường tư. Trang chủ: http://www.mba.yale.edu/ ...