Tìm kiếm nhiều nhất:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đang tải...

Khuyến khích nhân viên tăng doanh thu

Có thể nói nhân viên kinh doanh chính là bộ mặt của công ty,là đầu mối tiếp xúc trực tiếp của khách hàng và cũng là người quyết định sự thành công của công ty. Vì vậy, giữ cho đội ngũ kinh doanh luôn hài lòng và nhiệt thành vời công việc là yếu tố quan trọng và nhất thiết phải có để công ty tiếp tục thành công.
Mặt dù hoa hồng và thưởng giúp cho các nhân viên kinh doanh luôn nổ lực vì thu nhập của họ tăng tỷ lệ thuận với doanh thu bán hàng .Tuy nhiên để khiến cho những người làm việc mà thu nhập chủ yếu dựa vào hoa hồng luôn hừng khởi trong công việc đòi hỏi nhiều động cơ thúc đẩy hơn ngoài tiền bạc.Họ cần được khẳng định có những chính sách thưởng hợp lý cho việc hoàn thành xuất sắc công việc, đồng thời phải cảm thấy được sự hổ trợ vả thừa nhận từ phía công ty về vai trò của họ trong sự thành công của công ty.Dưới đây là một vài gợi ý giúp các quản lý bán hàng khuyến khích và tạo hứng khởi cho nhân viên của mìnhĐặt chỉ tiêu. Chỉ tiêu công cụ thúc đẩy hiệu quả ,các chỉ tiêu doanh thu cần phải thực tế và hợp lý nhưng đồng thời cũng phải được điều chỉnh để đảm bảo khuyến khích các nhân viên vượt qua các thành tích trước đây của mình. Đặt ra cho các nhân viên các chỉ tiêu ngắn hạn và hằng năm để họ có phương hướng phấn đấu đồng thời đưa ra chế độ thưởng hợp lý khi họ đạt được chỉ tiêu này.Đó có thể là một đôi vé xem phim hay một bữa tối ăn tại khách sạn 5 sao cho một kết quả ngắn hạn hoặc vài tháng lương thưởng cho người có kết quả doanh thu tốt nhất trong năm. Dĩ nhiên, các chỉ tiêu này sẽ do các nhân viên cùng tham gia bàn bạc để tăng thêm sự gắn bó và cam kết của họ với công việc và công ty. Một chỉ tiêu đưa ra mà không có sự tham gia ý kiến của nhân viên khiến họ có cảm giác không tôn trọng hay thậm chí phản ứng bằng cách coi chúng không khả thi.Khuyến khích và lắng nghe. Ngoài ra bạn nên xây dựng môi trường làm việc phát huy tính sáng tạo, khuyến khích nhân viên đưa ra thông tin và gợi ý giúp nâng cao doanh thu bằng cách luôn lắng nghe và chia sẻ ý kiến.Đào tạo. Một số người cho rằng những người bán hàng giỏi có một số tư chất đặc biệt mang tính bẩm sinh, nhưng thực tế một người hoàn toàn có thể bán hàng giỏi nhờ được đào tạo và tự học hỏi. Đào tạo cũng là một cách thể hiện sự coi trọng của công ty đối với nhân viên và nên sử dụng nó như một phần thưởng khuyến khích cho những người có kết quả làm việc tốt. Một vài khoá học về chuyên môn và kỹ năng bán hàng sẽ là nguồn cảm hứng mới giúp họ muốn thực hành ngay trong công việc.Đánh giá tích cực. Không xét nét và can thiệp sâu vào công việc nhân viên, nhưng bạn cũng nên thường xuyên theo dõi công việc của nhân viên để có hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, hãy tránh các nhận xét tiêu cực và thay vào đó là các gợi ...