Tìm kiếm nhiều nhất:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đang tải...

Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ vốn cho các DN vừa và nhỏ! (Phần 1)

Với tư cách là giám đốc doanh nghiệp, bạn biết rất rõ rằng nếu không có đầu tư thì doanh nghiệp của bạn sẽ không có khả năng phát triển.Nhưng câu hỏi đặt ra cho các bạn là làm thế nào để tài trợ cho những đầu tư mà bạn muốn thực hiện. Để đầu tư, tóm lại cần phải có nguồn tài chính thích đáng về giá trị và về thời hạn; đầu tư thật sự là một công việc \"lâu dài\" và để làm được điều đó thì cần phải có nguồn vốn \"lâu dài\". Xin trích một phần trong cuốn \"Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ có kỳ hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ\" của tác giả Jean-Claude LE CORRE (Phụ trách bộ phận \"Nghiên cứu và Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ\") nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ hình dung được cách tìm nguồn vốn tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. I. Các giải pháp tìm kiếm nguồn vốn tài trợ:Về nguyên tắc, có 3 cách giải quyết vấn đề khác nhau:1. Giải pháp thứ nhất: tăng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp:Đây là biện pháp đơn giản nhất và ít tốn kém nhất đối với doanh nghiệp. Thật vậy, \"vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp\" là vốn đóng góp của các cổ đông hay của người chủ duy nhất, số vốn này không gây ra chi phí cho doanh nghiệp.Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải pháp này thường là không thể được, vì một trong những đặc điểm chính của loại doanh nghiệp này chính là ở chỗ người chủ hoặc các hội viên chỉ có phương tiện tài chính hạn chế: và như vậy họ không thể bỏ ra nhiều vốn hơn số vốn họ đã góp cho doanh nghiệp được.Chính nhằm giải quyết khó khăn này, một số tổ chức được thành lập với chức năng tăng cường vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách tham gia góp vốn với thời gian hạn chế trong các doanh nghiệp.Việc tham gia của các tổ chức này cho phép doanh nghiệp thụ hưởng có được một số vốn nhiều hơn để có thể vượt qua một giai đoạn mới trong quá trình phát triển; và ngay khi bắt đầu hoạt động, tổ chức này sẽ nhượng lại phần góp vốn của mình cho các hội viên khác khi mức độ lợi nhuận doanh nghiệp đạt được cho phép họ có đủ các phương tiện mua lại.2. Giải pháp thứ hai: vay có kỳ hạnĐó là giải pháp cổ điển, nhìn chung tất cả các doanh nghiệp đều nghĩ tới. Nhưng dưới tên gọi \"vay trung và dài hạn\", có thể có rất nhiều các phương thức khác nhau mà các doanh nghiệp thường bị thiếu thông tin.Thật vậy, cần phải biết rằng tuỳ theo tổ chức tài trợ và nguồn tài trợ, những điều kiện mà một doanh nghiệp hay một dự án đầu tư phải thoả mãn, cũng như những điều kiện kèm theo có thể thay đổi đổi rất nhiều.Do đó, tuỳ theo đặc điểm của nguồn tài trợ và đặc điểm của dự án đầu tư, mà doanh nghiệp cần phải tìm hiểu để có thể gửi hồ sơ xin vay đến tổ chức thích hợp nhất.Cũng cần ý thức một điều là do cách thức vận hành của các tổ chức tài trợ, chất lượng của dự án đầu tư chưa thể coi là đủ để có ...