Tìm kiếm nhiều nhất:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đang tải...

Khai trương Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng

Đây là kênh thông tin quan trọng trên Internet của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhằm cung cấp, trao đổi, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ hành chính công và thông tin chính thức về các hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin về lĩnh vực quốc phòng, quân sự.Đại tá Nguyễn Mạnh Khôi, Tổng biên tập Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng cho biết, Cổng TTĐT sẽ chuyển tải tới công chúng nhiều nội dung thuộc các khối thông tin: Tin tức - Sự kiện, Quân đội nhân dân Việt Nam, Quốc phòng Việt Nam, Quản lý - Chỉ đạo, Chế độ chính sách, Hành chính công, Thông tin - Dịch vụ..., nhằm cung cấp công khai, chính xác, đầy đủ, kịp thời về hoạt động của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị toàn quân, tình hình trong nước, thế giới liên quan đến quốc phòng, quân sự... Trong đó, riêng về các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ tiện ích khác, Cổng TTĐT sẽ công khai thông tin hướng dẫn thủ tục hành chính, mẫu thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng; thủ tục xuất nhập cảnh trong quân đội; tư vấn pháp luật về quốc phòng; tuyển sinh vào các học viện, trường quân đội; giải đáp chính sách, pháp luật, phản ánh ý kiến công dân...Trên Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng có hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật toàn văn về quốc phòng, quân sự và các văn bản hành chính liên quan. Thông tin trên Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng được truyền tải bằng nhiều hình thức như văn bản, âm thanh, hình ảnh, video đồ họa, với hai ngôn ngữ chính là tiếng Việt và tiếng Anh.Việt Hà ...