Tìm kiếm nhiều nhất:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đang tải...

Khắc khoải

Vẫn còn đây em vẫn còn đây
Vẫn còn thức trắng khoé mắt cay
Chờ đợi tình ai trong mòn mỏi
Vội đến vội đi hoa rụng đầy. Vẫn còn đây giờ vẫn còn đây
Đôi vầng nhật nguyệt chẳng đổi thay
Nhờ gió nhắn gửi dùm nơi ấy
Chẳng có gì hơn nỗi lòng này.

...Bao ngày rồi tình này vẫn đau
Những nỗi nhớ vờn hồn em nghĩ
Khắc khoải đêm thâu nỗi u sầu... ...