Tìm kiếm nhiều nhất:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đang tải...

Tám cách kết hợp các Webinar với một kế hoạch marketing B2B

Biết cần bắt đầu từ đâu với một webinar (hội thảo chuyên ngành được tổ chức trên web) có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành công của nó, nhưng điều này thực sự khó khăn, nó có thể làm nản lòng cả những chuyên gia giỏi nhất trong lãnh vực marketingCho dù, để hiểu được cách tạo ra những thủ thuật hiệu quả sẽ cần nhiều thời gian, thì vẫn phải tiếp tục nỗ lực hơn để dành lấy khán giả mục tiêu với công cụ marketing tương đối mới này. Thực tế hoạt động kinh doanh B2B diễn ra trong nhiều tháng giống như việc xây dựng lòng tin giữa khách hàng tiềm năng và người bán hàng. Webinars có thể được sử dụng không chỉ mang đến những định hướng mới cho công việc kinh doanh, mà còn giúp những định hướng hiện tại đạt hiệu quả tốt hơn với kết quả cuối cùng là những hợp đồng được ký kết. Vì thế, hơn cả sự tiếp cận thành công, nó tạo ra nhiều thuận lợi hơn cho việc xác định điểm ăn khớp giữa webinars với toàn bộ chu trình kinh doanh. Khi nhìn vào một kế hoạch marketing, những điều dưới đây đem đến các cơ hội xác định hiệu quả sắp đặt webinar. 1. Gia mắt sản phẩm Tổ chức một webinar xoay quanh vấn đề sản phẩm mới được thực hiện để chứng minh sự vượt trội của sản phẩm là một nỗ lực ứng dụng webinar tuyệt vời. Nhưng, rõ ràng đó không phải là một ý tưởng tốt, đặc biệt trong tiêu đề và đoạn mô tả về webinar. Làm vậy sẽ dập tắt các triển vọng và lượng khán giả tham gia sẽ thấp. Thay vì như vậy, nội dung của webinar cần tập trung vào những vấn đề hiện tại của ngành; và nếu có thể, hãy sử dụng ý kiến của các chuyên gia trung lập. Nếu webinar mang đến những thông tin hữu ích, thì tự nhiên khách hàng triển vọng sẽ tìm đến công ty tổ chức webinar để tìm kiếm các giải pháp cho họ. 2. Thúc đẩy khả năng tiềm ẩn Khi gia mắt sản phẩm mới, hoạt động đặc trưng của các công ty là thiết kế các chiến dịch marketing tập trung vào những điểm khác biệt. Nếu vậy, cho ví dụ, bất kỳ một công ty nào đó cũng có những đặc trưng riêng trong sản phẩm của  nó, một chiến dịch kết hợp những đặc trưng của sản phẩm với một webinar như một phần của hoạt động xúc tiến có thể đem đến những tiến triển mạnh mẽ. Kết hợp một webinar với những chính sách của chính phủ về một vấn đề nào trong nghành có thể thu hút mạnh mẽ khán giả tham gia. 3. Các chiến dịch đặc biệt Nếu một phương pháp tiếp cận thẳng đứng đang được thực hiện nhằm phục vụ một chiến dịch đặc biệt, đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho việc kết hợp webinar vào trong kế hoạch. Khán giả sẽ trở nên đặc biệt hơn và webinar sẽ thành công hơn. Các webinar nhắm đến các thị trường trọng điểm có thể được đẩy mạnh thông qua những bức thư đặc biệt, triển lãm thương mại, những sự kiện, mạng xã hội. 4. Những sự kiện trong ngành Có những triển lãm thương mại hoặc những sự kiện trong ngành được tổ chức dựa trên một lịch trình cố định? Hãy sử dụng những cơ hội gặp gỡ ...