Tìm kiếm nhiều nhất:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đang tải...

Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 1

– Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách cấu hình Outlook 2007 thông qua Active Directory Group Policies. Giới thiệuTrong loạt bài này, chúng tôi sẽ sử dụng Group Policies để trợ giúp các quản trị viên Exchange quản lý một số tính năng của Outlook 2007. Có rất nhiều thắc mắc về việc cấu hình Outlook 2007 trong forum công nghệ của Microsoft, hầu hết các thắc mắc đó đều có thể được xử lý thông qua Group Policy. Tuy không thể nhớ hết được tất cả chúng nhưng đây là một số chủ đề mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong bài này và nó có thể sẽ rất hữu dụng trong môi trường của bạn: cấu hình tự động outlook, đính kèm, PST, lịch biểu và cách cho phép hay từ chối cấu hình các tài khoản POP3/IMAP4.Triển khai các file Template quản trị hệ thống của Office 2007Đầu tiên, chúng ta hãy download các file Template này từ Microsoft Download Center. Kích đúp vào file đã download được khi đó trang thỏa thuận đăng ký sẽ được hiển thị, đọc thỏa thuận, khi bạn chấp thuận, hãy kích Accept the terms và Continue. Quá trình sẽ tạo ba thư mục và một file xls trong thư mục nào đó trong suốt quá trình bung file, xem thể hiện trong hình 1 bên dưới.Hình 1File Office2007GroupPolicyAndOCTSettings.xls có ba bảng công tác (worksheet), bản đầu tiên nói rằng đó có các file đáp trả cho mỗi chương trình Office, trong trường hợp thử nghiệm, chúng tôi sử dụng các file Outlook12.*. Bảng công tác thứ hai có tất cả các thiết lập ADM có thể được cấu hình trong file mẫu này, còn bảng công tác thứ ba có tất cả các cấu hình có thể được sử dụng bởi Office Customization Tool. Trong bài này, chúng ta sẽ chỉ sử dụng worksheet thứ hai của file đó, ở đây chúng ta có thể thấy các thông tin chi tiết vè các khóa registry, những giá trị có thể, sự giải thích, các thiết lập mặc định và các thiết lập có thể mà chúng ta có thể sử dụng cho mỗi mục.Chúng tôi thừa nhận rằng các bạn đã biết cách sử dụng file excel đi kèm với các mẫu Office 2007 Administrative, do đó chúng ta có thể bổ sung thêm các file mẫu (template) đó vào môi trường hiện hành của mình. Cách hành động an toàn khi thực hiện với Group Policy là tạo một test Organization Unit (OU) và chuyển một số test người dùng hoặc máy tính sang test OU đó, tạo một Group Policy và một liên kết đến test OU đó, sau đó hợp lệ hóa các kết quả trên các đối tượng. Cuối cùng, dẫn chứng bằng tài liệu toàn bộ quá trình và tạo một chiến lược để “roll back” tình huống nếu cần thiết và sau đó bạn hãy sử dụng Outlook Policies mới trong môi trường sản xuất.Các thủ tục cần thiết để bổ sung thêm các mẫu có thể khác nhau, điều đó phụ thuộc vào môi trường của bạn. Chúng tôi đã bung hai định dạng (ADM hoặc ADMX) để các file ADM được sử dụng bởi Windows Server 2003 và các phiên bản trước và ADMX hiện là một định dạng mới đã được chấp thuận bởi Windows Server 2008 và các phiên bản trong tương lai. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ bổ sung các mẫu này vào cả hai kịch bản.Windows Server 2008Trong các hệ điều ...