Tìm kiếm nhiều nhất:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đang tải...

Ra mắt Quỹ đầu tư nước ngoài 100 triệu USD

Đây là quỹ thành viên được thành lập ở Mỹ, với mục tiêu đầu tư vào các dự án bất động sản, công ty tư nhân chuẩn bị đại chúng hoá và công ty niêm yết tại Việt Nam. Quỹ có quy mô ban đầu khoảng 100 triệu USD và một phần vốn của quỹ nước ngoài sẽ được đầu tư vào quỹ trong nước do RNG quản lý. Ngoài ra, RNG có kế hoạch huy động vốn để thành lập một quỹ đầu tư trong nước. Những NĐT mà quỹ này hướng tới là các công ty Việt Nam có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường. ...