Tìm kiếm nhiều nhất:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đang tải...

Lòng bàn tay như bản đồ thời gian

Có thể chia lòng bàn tay thành các kiểu bản đồ thời gian để cung cấp cho người xem tay những thông tin rõ hơn thời gian xảy ra các sự kiện hoặc tình huống trong một đời người.

Để vẽ được bản đồ này, người ta chia các đường chính đạo thành các phần nhỏ tương ứng với các giai đoạn trong cuộc đời. Các giai đoạn này thường được đo bằng những mốc thời gian tăng tiến trong lòng bàn tay. Bản đồ thời gian kiểu cũ Bản đồ thời gian kiểu cũ cung cấp những thông tin chi tiết nhất. Nó có thể chỉ ra thời gian dễ xảy ra các sự kiện quan trọng làm thay đổi cuộc sống.  Bản đồ thời gian kiểu cũ được dùng để giải thích về thời gian của đường sinh đạo và đường trí đạo. Đường trí đạo được chia thành các phần nhỏ đại diện cho các khoảng thời gian tăng tiến 10 năm. Xuất phát từ điểm chính giữa ở phần gan của ngón tay cái (gò kim tinh), phân chia đường trí đạo như trong hình vẽ. Bắt đầu đọc từ điểm xuất phát của đường trí đạo, ngay phía trên ngón tay cái rồi xuống phía dưới, ngược với chiều kim đồng hồ. Bản đồ thời gian kiểu cũ cung cấp những thông tin chi tiết nhất trong mỗi giai đoạn. Nó có thể chỉ ra thời gian xảy ra các sự kiện quan trọng làm thay đổi cuộc sống.  Bản đồ thời gian kiểu mới Bản đồ thời gian kiểu mới hướng đến việc xác định thời gian cho các sự kiện trong cuộc sống. Bản đồ thời gian kiểu mới được sử dụng chỉ để giải thích thời gian trên đường sinh đạo. Bản đồ thời gian này không chính xác bằng bản đồ thời gian kiểu cũ nhưng lại xác định nhanh chóng và dễ dàng hơn, thường được dùng như một hướng dẫn tham khảo nhanh để xác định thời gian cho các sự kiện trong cuộc sống. Đường sinh đạo được chia thành các khoảng thời gian tăng tiến 6 năm một. Mặc dù bản đồ này khái quát hóa hơn bản đồ kiểu cũ, nhưng cả hai đều dựa trên cùng một cơ sở. Bằng cách đọc từ điểm xuất phát trên đường tâm đạo, người xem chỉ tay có được thông tin nhanh về cách xác định thời gian cho các sự kiện trong cuộc sống của mỗi con người. Nếu cần, ta có thể sử dụng thêm bản đồ thời gian ...