Tìm kiếm nhiều nhất:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đang tải...

Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 2

Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 1– Trong phần hai này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách quản lý một số tính năng của Outlook 2007 bằng Group Policy.Giới thiệu Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu quá trình có liên quan đến việc download và bổ sung các template trong cả hai hệ điều hành Windows Server 2003 và Windows Server 2008 để add các đuôi mở rộng đối với các file của Outlook 2007 vào Group Policy. Trong phần hai này, chúng ta sẽ đi khai thác một số các tính năng cần thiết đối với hầu hết các quản trị viên, chẳng hạn như quản lý PST, quản lý các đính kèm,…Các file PSTPST có thể là một cơn ác mộng cho một số quản trị viên Exchange, họ có thể khá khó khăn trong việc quản lý và tạo một chiến lược bảo vệ trong các tổ chức với kích thước trung bình và lớn. Các PST có thể được quản lý hoàn toàn thông qua các Group Policy và xuyên suốt phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách trừ tiệt PST khỏi một mạng hoặc chí ít thay đổi một số các thiết lập mặc định.Có một số sản phẩm lưu trữ sử dụng các file PST, chẳng hạn như giải pháp lưu trữ có thể tìm kiếm và chuyển các file PST sang một kho lưu trữ. Trong kịch bản này, sử dụng PST lại bị cấm đối với mạng.Lưu ý: Tất cả các thiết lập PST đều có thể được tìm thấy trong đường dẫn dưới đây, trong Group Policy: User Configuration / Administrative Templates / Microsoft Office Outlook 2007 / Miscellaneous / PST Settings.Mặc định, các PST có thể được add vào profile của Outlook. Để ngăn chặn việc bổ sung thêm các PST vào, chúng ta có thể kích hoạt thiết lập Prevent users from adding PSTs to Outlook profiles and/or prevent users using Sharing-Exclusive PSTs, sau đó kích Enabled và chọn No PSTs can be added (Xem trong hình 1).Hình 1Kết quả sẽ là, người dùng không thể chọn bất cứ một tùy chọn nào nếu tùy chọn đó có tham gia add một PST, xem thể hiện trong hình 2.Hình 2Lúc này chúng ta đã khóa không cho người dùng bổ sung thêm các file PST, bên cạnh đó chúng ta cũng có thể cấu hình các PST hiện hành ở trạng thái chỉ đọc file mà người dùng không thể tạo hoặc xóa nội dung bên trong chúng. Thiết lập để điều khiển hành vi đó là Prevent users from adding new content to existent PST files, xem thể hiện trong hình 3.Hình 3Sử dụng các thiết lập trước, kết quả sẽ xuất hiện một thông báo lỗi khi người dùng cố gắng add nội dung mới vào một PST đang tồn tại (xem hình 4).Hình 4Chúng ta hãy giả sử rằng đã có một chính sách bên trong, với chính sách này, PST được cho phép một cách cục bộ và muốn giữ tất cả chúng trong một đường dẫn chuẩn để thuận tiện cho quá trình bảo vệ khi thay đổi location mặc định cho PST và cả các file OST. Để cấu hình thiết lập này, kích đúp vào Default location for PST and OST files và đánh vào đường dẫn mới (có thể sử dụng biến môi trường), như thể hiện trong hình 5.Lưu ý: Đường dẫn mới sẽ được sử dụng bởi tất cả PST hoặc OST đã ...