Tìm kiếm nhiều nhất:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đang tải...

Google chỉ dẫn thiết kế, nội dung và chất lượng Website cho Webmaster

Tuân thủ các chỉ dẫn Webmaster sẽ giúp Google tìm kiếm, lập chỉ mục và xếp hạng website của bạn. Thậm chí, nếu bạn không ứng dụng bất kể gợi ý dưới đây thì Google vẫn kiến nghị bạn nên quan tâm nhiều đến “Chỉ dẫn chất lượng”. Chỉ dẫn chất lượng chỉ ra các thủ thuật không hợp lệ mà có thể khiến cho Website của bạn bị loại bỏ khỏi chỉ mục của Google hoặc các hình thức phạt khác.
Nếu Website của bạn bị phạt, thì nó sẽ không còn xuất hiện trên trang kết quả của Google.com và các trang đối tác khác của Google.

Khi site của bạn đã sẵn sàng
* Có các liên kết tin cậy từ Website khác trỏ đến trang của bạn;
* Đăng ký Website của bạn với Google tại địa chỉ : http://www.google.com/addurl.html;
* Đăng ký Sitemap XML trong phần Google Webmaster Tools. Google sử dụng Sitemap XML của bạn để tìm hiểu cấu trúc website của bạn và để tăng tốc độ tiếp cận các trang web của bạn;
* Đảm bảo rằng tất cả các site quan tâm đến các trang site của bạn đều biết rằng Website của bạn đã online;
* Đăng ký Website của bạn đến các danh bạ Web liên quan như Open Directory Project và Yahoo!, cũng như các site chuyên ngành khác. (Google xóa bỏ tháng 10/2008)

Chỉ dẫn thiết kế và nội dung
* Tạo site với cấu trúc rõ ràng và liên kết bằng ký tự truyền thống (text link khác với liên kết ảnh, JavaScripts hay bằng Flash). Mọi trang nên có thể truy cập qua ít nhất một liên kết ký tự tĩnh;
* Cung cấp một trang sitemap HTML (sơ đồ Website) đến người dùng thường trỏ đến những phần quan trọng của site. Nếu sơ đồ Website chứa hơn 100 đường liên kết, bạn nên chia nó thành nhiều trang riêng biệt;
* Tạo website hữu ích, giàu thông tin. Hãy viết các trang rõ ràng và miêu tả chính xác nội dung;
* Nghĩ về các từ khoá mà người dùng sẽ gõ vào để tìm trang web của bạn, và đảm bảo các từ đó xuất hiện trong trang web;
* Cố gắng sử dụng từ ngữ thay cho hình ảnh để hiện thị các tên, nội dung hay liên kết quan trọng. Bọ tìm kiếm Google không thể nhận dạng nội dung văn bản chứa trong hình ảnh;
* Đảm bảo rằng thẻ TITLE và thuộc tính ALT cung cấp thông tin miêu tả chính xác;
* Kiểm tra các liên kết hỏng và chỉnh sửa mã nguồn HTML;
* Nếu bạn sử dụng các trang Web động (đó là, địa chỉ URL chứa đựng dấu “?”), bạn phải biết rằng không phải các máy tìm kiếm nào cũng sẽ đánh chỉ số tốt các Website động như chúng làm được với các Website tĩnh. Trong trường hợp này bạn nên đặt tên các tham số ngắn gọn và giới hạn số lượng của chúng;
* Đặt một số lượng đường liên kết hợp lý trên mỗi trang (ít hơn 100 liên kết).

Chỉ dẫn công nghệ
* Sử dụng trình duyệt văn bản (Text Browser khác với các trình duyệt đồ họa) như Lynx, để kiểm thẩm định site của bạn bởi hầu hết các bọ tìm kiếm nhìn thấy site của bạn giống như Lynx. Nếu các ứng dụng đặc biệt như như JavaScript, cookies, session IDs, frame, DHTML, hoặc Flash khiến cho bạn không thể hiển thị nội dung toàn website của bạn trong tình duyệt văn bản này thì chắc chắn các bọ tìm kiếm sẽ gặp ...